Valda vid föreningsstÄmman den 11 maj 2016


Styrelsen Brf Rosenfeldt Karlkrona

Lars Ehnbom, ordförande

0708-173 769
Patrik Lindgren, vice ordförande
0735-263 990
Hans Westerlund, sekreterare 0455-228 11
Anders Högelius, ledamot (HSB Sydost) 010-451 30 15
Birgitta Larsson, ledamot studieorganisatör 0709-664 624
Conny Persson, ledamot 0455-264 46
Kurt-Ivan Sonnatin, ledamot 0708-298 302
Lena Swärdh, ledamot 0708-181 838

Revisorer

Anna Meijer Sunnergård

Valberedning

Willert Ekelund (sammankallande) och Göran Husberg

Festkommitté

Patrik Lindgren, Pernilla Lindgren, Anette Algerstedt Persson

Webbredaktör

Göran Husberg

VICEVÄRD

  • Vicevärd är
    Kurt-Ivan Sonatin
  • Kontakt med vicevärden sker företrädesvis under dagtid via telefonnr:
    0708 29 83 02
  • Observera att annan styrelseledamot kan svara i telefonen.
  • Om ingen svarar - tala in ett meddelande så återkommer vicevärden fortast möjligt.

Rutin fÖr valberedning

I dokumentet kan du läsa vilka personer som är valbara till styrelsen och hur valberedningen arbetar

Länk till dokumentet