Valda vid föreningsstämman den 23 april 2014

Styrelsen Brf Rosenfeldt Karlkrona

Lars Ehnbom, ordförande
0708-173 769
Patrik Lindgren, vice ordförande
0735-263 990
Hans Westerlund, sekreterare
0455-228 11
Conny Persson, ledamot 0455-264 46
Anders Högelius, ledamot (HSB Sydost) 010-451 30 15
Birgitta Larsson, ledamot studieorganisatör 0709-664 624
Göran Husberg, ledamot & webbredaktör 0455-31 10 92
Lena Swärdh, ledamot 0708-181 838

Revisorer

Anna Meijer Sunnergård

Valberedning

Willert Ekelund (sammankallande) och Ingrid Swärdh

FestKommittÉ

Patrik Lindgren, Pernilla Lindgren, Anette Algerstedt Persson

VICEVÄRD

  • Vicevärd är
    Kurt-Ivan Sonatin
  • Kontakt med vicevärden sker företrädesvis under dagtid via telefonnr:
    0708 29 83 02
  • Observera att annan styrelseledamot kan svara i telefonen.
  • Om ingen svarar - tala in ett meddelande så återkommer vicevärden fortast möjligt.

Rutin fÖr valberedning

I dokumentet kan du läsa vilka personer som är valbara till styrelsen och hur valberedningen arbetar

Länk till dokumentet