Valda vid föreningsstämman
den 26 april 2012

Styrelsen Brf Rosenfeldt Karlkrona

Lars Ehnbom, ordförande
0708-173 769
Conny Persson, vice ordförande 0455-264 46
Hans Westerlund, sekreterare
0455-228 11
Patrik Lindgren, ledamot &vicevärd
0708-298 302
Willert Ekelund, ledamot 0455- 168 81
Siv Elofsson, ledamot (HSB Sydost) 0455-244 88
Ingrid Swärdh, suppleant & studieorganisatör 0455-179 47
Göran Husberg, suppleant & webbredaktör 0455-31 10 92
Lena Swärdh, suppleant 0708-181 838

Revisorer

Anna Meijer Sunnergård

Valberedning

Åsa Ehnbom (sammankallande) och Raili Cannerström

FestKommittÉ

Pernilla Lindgren, Anette Algerstedt Persson och vicevärden Patrik Lindgren

VICEVÄRD

  • Vicevärd är
    Patrik Lindgren
  • Kontakt med vicevärden sker företrädesvis under dagtid via telefonnr:
    0708 29 83 02
  • Observera att annan styrelseledamot kan svara i telefonen.
  • Om ingen svarar - tala in ett meddelande så återkommer vicevärden fortast möjligt.

Rutin fÖr valberedning

I dokumentet kan du läsa vilka personer som är valbara till styrelsen och hur valberedningen arbetar

Länk till dokumentet


RÖSTRÄTT, OMBUD , FULLMAKT OCH BITRÄDE

Information på HSB.se

Länk till mall på HSB.se